กิจกรรม


APR 2015, วัยมันส์ วัน Goo ครั้งที่ 2 ปี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โพสต์21 เม.ย. 2558 04:33โดยAmir Harong   [ อัปเดต 29 เม.ย. 2558 20:53 ]


สนุกสนานกันอีกครั้งกับกิจกรรมดีๆ ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับครั้งนี้ "วัยมันส์ วัยกู๋" ครั้งที่ 2 โดยจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ และมีผู้เข้าร่วมจำนวนมากกว่า 1,000 โดยกิจกรรมในงาน ได้ส่งเสริมให้นักศึกษามีการใช้งาน Google Apps ของมหาวิทยาลัย และลงทะเบียนยังโทรศัพย์เพื่อใช้งานจริง รวมทั้งได้เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ต่างๆของ Google เพื่อที่จะสามารถนำมาใช้งานให้เกิดประโยชน์กับการศึกษา

นอกจากนี้ ในงานดังกล่าวยังได้มีการสมัครนักศึกษาเพื่อเป็น Ambassador โดยมีรางวัลมากกว่า 10,000 บาท

ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณอาจารย์ ทีมงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ทุกคณะ และนักศึกษาผู้น่ารัก ที่ทำให้กิจกรรมครั้งนี้เต็มไปด้วยบรรยากาศของการเรียนรู้ และนำไปใช้งานจริง

และแน่นอน เรายังไม่จบเพียงเท่านั้น เตรียมพบกันครั้งต่อไป ส่วนที่ไหนนั้นติดตามข่าวได้เร็วๆนี้

สถานที่
: ห้องประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เวลา
: วันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 13.00 น

ผู้เข้าร่วม
: นักศึกษาปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา

โดย
: ทีมงานส่งเสริม Google for Education มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
ประมวลภาพกิจกรรม 

กำหนดการ
13.00
- ลงทะเบียน Google Apps นักศึกษา

14.00
แนะนำทีมงาน และภารกิจของคณะกรรมกํารขับเคลื่อน Google Education โดย อ.ดร นิมารูนี หะยีวาเงาะ

14.10
- แนะนำการลงทะเบียน YRU Mail
- แนะนำวิธีตั้งค่าในโทรศัพย์มือถือ
- แนะนำการใช้งานผลิตภัณฑ์ Google Apps

16.00
- ร่วมสนุก มอบของรางวัล
- แนะนำกิจกรรม

ทีมงานวิทยากร
- อ.ดร. นิมารูนี หะยีวาเงาะ
- นาย อามีร หะรง
- นางสาวรัตนาพร ศรีหาผล
- นางสาวฟาติน สะนิ

ทีมงานสนับสนุน
- งานเครือข่าย ศูนย์คอมพิวเตอร์
- งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์แต่ละคณะ

APR2015, วัยมันส์ วัน Goo ครั้งที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ

โพสต์21 เม.ย. 2558 04:33โดยAmir Harong   [ อัปเดต 23 เม.ย. 2558 01:59 โดย Nimarunee Hayeewangah ]


เริ่มต้นแล้ว กับกิจกรรม วัยมันส์ วัย Goo ครั้งที่ 1 มีผู้เข้าร่วมเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการเกือบ 300 คน ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน ที่เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการนำ Google Apps มาใช้งานเพื่อการศึกษา และการใช้ชีวิตประจำวันของคนรุ่นใหม่ และครั้งนี้จะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น เพราะทีมงานส่งเสริมยังมีแผนที่จะจัดกิจกรรมในครั้งต่อๆไป ในหลากหลายรูปแบบกิจกรรม
เตรียมพบกันครั้งต่อไป ส่วนที่ไหนนั้นติดตามข่าวได้เร็วๆนี้

สถานที่
: ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เวลา
: วันพุธที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 15.00 น

ผู้เข้าร่วม
: นักศึกษาปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา คณะวิทยาการจัดการ

โดย
: ทีมงานส่งเสริม Google for Education มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาDEC 2014, อบรมบุคลากร และลงนาม การใช้งาน Google for Education

โพสต์19 เม.ย. 2558 04:41โดยAmir Harong   [ อัปเดต 19 เม.ย. 2558 05:22 ]

กิจกรรมอบรมการใช้งาน Google for Education ให้กับบุคลากรทางการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระหว่างวันที่ 1-4 ธันวามคม 2558 โดยวิทยากร Google Certified Trainer บริษัท Xperia, Co,LTD ซึ่งเป็นบริษัท Google Partner ในประเทศไทย และในการนี้ ได้มีการลงนามความร่วมมือเพื่อใช้งาน Google for Education 

โดยบรรยากาศในงานดังกล่าวเป็นไปอย่างสนุกสนาน และอบุอุ่น รวมทั้งได้รับความรู้อย่างมากมาย

วันที่
: 1-4 ธันวาคม 2557

เวลา
08.30น - 16.30น.

ผู้เข้าร่วม
: บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สถานที่
: ห้องปฏิบัติการชั้น 3 อาคารไอซีที มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เว็บไซด์กิจกรรม

รูปภาพกิจกรรม

Google+ Event

MAR 2015, ประชุมทีมงานเพื่อวางแนวทางการส่งเสริม Google for Education

โพสต์19 เม.ย. 2558 03:52โดยAmir Harong   [ อัปเดต 19 เม.ย. 2558 05:23 โดย Amir Harong ]เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดย อ.นิมารูนี อ.ปรีชา อ.อิสมาแอ และทีมงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้มีการวางแผนงานเพื่อเดินหน้าส่งเสริมการใช้งาน Google Apps for Education อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งในส่วนของการศึกษาและการบริหาร เพื่อให้เกิดประโยชน์กับการศึกษาสูงสุด โดยในการนี้ ได้มีการมอบมาย งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา และงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ให้ร่วมกันส่งเสริม โดยได้แบ่งหลักๆคือในส่วนของนักศึกษา และบุคลากร คาดว่าจะเริ่มได้ปลายเดือนเมษายน 2558 นี้


วันที่
: 31 มีนาคม 2558

เวลา
14.00น - 16.00น.

ผู้เข้าร่วม
: ทีมงานส่งเสริมการใช้งาน Google for Education มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สถานที่
: ห้องประชุมชั้น 3 สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

หน้ากิจกรรม


1-4 of 4