APR 2015, วัยมันส์ วัน Goo ครั้งที่ 2 ปี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โพสต์21 เม.ย. 2558 04:33โดยอามีร หะรง   [ อัปเดต 29 เม.ย. 2558 20:53 ]

สนุกสนานกันอีกครั้งกับกิจกรรมดีๆ ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับครั้งนี้ "วัยมันส์ วัยกู๋" ครั้งที่ 2 โดยจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ และมีผู้เข้าร่วมจำนวนมากกว่า 1,000 โดยกิจกรรมในงาน ได้ส่งเสริมให้นักศึกษามีการใช้งาน Google Apps ของมหาวิทยาลัย และลงทะเบียนยังโทรศัพย์เพื่อใช้งานจริง รวมทั้งได้เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ต่างๆของ Google เพื่อที่จะสามารถนำมาใช้งานให้เกิดประโยชน์กับการศึกษา

นอกจากนี้ ในงานดังกล่าวยังได้มีการสมัครนักศึกษาเพื่อเป็น Ambassador โดยมีรางวัลมากกว่า 10,000 บาท

ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณอาจารย์ ทีมงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ทุกคณะ และนักศึกษาผู้น่ารัก ที่ทำให้กิจกรรมครั้งนี้เต็มไปด้วยบรรยากาศของการเรียนรู้ และนำไปใช้งานจริง

และแน่นอน เรายังไม่จบเพียงเท่านั้น เตรียมพบกันครั้งต่อไป ส่วนที่ไหนนั้นติดตามข่าวได้เร็วๆนี้

สถานที่
: ห้องประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เวลา
: วันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 13.00 น

ผู้เข้าร่วม
: นักศึกษาปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา

โดย
: ทีมงานส่งเสริม Google for Education มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
ประมวลภาพกิจกรรม 

กำหนดการ
13.00
- ลงทะเบียน Google Apps นักศึกษา

14.00
แนะนำทีมงาน และภารกิจของคณะกรรมกํารขับเคลื่อน Google Education โดย อ.ดร นิมารูนี หะยีวาเงาะ

14.10
- แนะนำการลงทะเบียน YRU Mail
- แนะนำวิธีตั้งค่าในโทรศัพย์มือถือ
- แนะนำการใช้งานผลิตภัณฑ์ Google Apps

16.00
- ร่วมสนุก มอบของรางวัล
- แนะนำกิจกรรม

ทีมงานวิทยากร
- อ.ดร. นิมารูนี หะยีวาเงาะ
- นาย อามีร หะรง
- นางสาวรัตนาพร ศรีหาผล
- นางสาวฟาติน สะนิ

ทีมงานสนับสนุน
- งานเครือข่าย ศูนย์คอมพิวเตอร์
- งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์แต่ละคณะ