APR2015, วัยมันส์ วัน Goo ครั้งที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ

โพสต์21 เม.ย. 2558 04:33โดยAmir Harong   [ อัปเดต 23 เม.ย. 2558 01:59 โดย Nimarunee Hayeewangah ]

เริ่มต้นแล้ว กับกิจกรรม วัยมันส์ วัย Goo ครั้งที่ 1 มีผู้เข้าร่วมเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการเกือบ 300 คน ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน ที่เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการนำ Google Apps มาใช้งานเพื่อการศึกษา และการใช้ชีวิตประจำวันของคนรุ่นใหม่ และครั้งนี้จะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น เพราะทีมงานส่งเสริมยังมีแผนที่จะจัดกิจกรรมในครั้งต่อๆไป ในหลากหลายรูปแบบกิจกรรม
เตรียมพบกันครั้งต่อไป ส่วนที่ไหนนั้นติดตามข่าวได้เร็วๆนี้

สถานที่
: ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เวลา
: วันพุธที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 15.00 น

ผู้เข้าร่วม
: นักศึกษาปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา คณะวิทยาการจัดการ

โดย
: ทีมงานส่งเสริม Google for Education มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา