MAR 2015, ประชุมทีมงานเพื่อวางแนวทางการส่งเสริม Google for Education

โพสต์19 เม.ย. 2558 03:52โดยAmir Harong   [ อัปเดต 19 เม.ย. 2558 05:23 โดย Amir Harong ]


เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดย อ.นิมารูนี อ.ปรีชา อ.อิสมาแอ และทีมงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้มีการวางแผนงานเพื่อเดินหน้าส่งเสริมการใช้งาน Google Apps for Education อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งในส่วนของการศึกษาและการบริหาร เพื่อให้เกิดประโยชน์กับการศึกษาสูงสุด โดยในการนี้ ได้มีการมอบมาย งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา และงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ให้ร่วมกันส่งเสริม โดยได้แบ่งหลักๆคือในส่วนของนักศึกษา และบุคลากร คาดว่าจะเริ่มได้ปลายเดือนเมษายน 2558 นี้


วันที่
: 31 มีนาคม 2558

เวลา
14.00น - 16.00น.

ผู้เข้าร่วม
: ทีมงานส่งเสริมการใช้งาน Google for Education มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สถานที่
: ห้องประชุมชั้น 3 สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

หน้ากิจกรรม


Comments