ลงทะเบียน-นักศึกษา

ลงทะเบียนสมัคร Google Account@yru.ac.th 
สำหรับนักศึกษา - มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในกรณีพบข้อผิดพลาดหรือลืมบัญชีอีเมล
สามารถเข้าตรวจสอบอีเมล์ ได้ที่ www.gmail.com โดยป้อนอีเมล์และรหัสผ่านที่ได้รับ

นักศึกษาจะได้รับอีเมล์มหาวิทยาลัย @
yru.ac.th โดยมีวิธีการเข้าใช้คือ
- นักศึกษาจะได้อีเมล์เป็น รหัสนักศึกษา@yru.ac.th เช่น 504049035@yru.ac.th
- รหัสผ่านครั้งแรกจะเป็นรหัสนักศึกษาหรือหมายเลขบัตรประชาชน

ผู้ส่งอีเมล์ให้นักศึกษา สามารถทำได้ 2 วิธีคือ
- ส่งอีเมล์ให้กับนักศึกษา โดยใช้ ชื่อเข้าใช้ เช่น
รหัสนักศึกษา@yru.ac.th เช่น 504049035@yru.ac.thพบปัญหา ติดต่อได้ที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ชั้น 5 ห้อง 25-506 อาคาร 25(ไอซีที) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา