ลงทะเบียน-นักศึกษา


สามารถเข้าตรวจสอบอีเมล์ ได้ที่ www.gmail.com โดยป้อนอีเมล์และรหัสผ่านที่ได้รับ

นักศึกษาจะได้รับอีเมล์มหาวิทยาลัย @
yru.ac.th โดยมีวิธีการเข้าใช้คือ
- ชื่อเข้าใช้ เช่น amir.h@yru.ac.th
- รหัสผ่านครั้งแรกจะเป็นรหัสนักศึกษาหรือหมายเลขบัตรประชาชน

ผู้ส่งอีเมล์ให้นักศึกษา สามารถทำได้ 2 วิธีคือ
- ส่งอีเมล์ให้กับนักศึกษา โดยใช้ ชื่อเข้าใช้ เช่น amir.h@yru.ac.th
- ส่งอีเมล์ให้กับนักศึกษา โดยใช้รหัสนึกศึกษา 504049035@yru.ac.th


พบปัญหา ติดต่อได้ที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 2 อาคาร 25(ไอซีที) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา