ลงทะเบียน-บุคลากร

.. กำลังอยู่ระหว่างพัฒนา ...
สามารถเข้าตรวจสอบอีเมล์ ได้ที่ www.gmail.com โดยป้อนอีเมล์และรหัสผ่านที่ได้รับ

บุคลากระได้รับอีเมล์มหาวิทยาลัย @
yru.ac.th โดยมีวิธีการเข้าใช้คือ
- ชื่อเข้าใช้ เช่น amir.h@yru.ac.th
- รหัสผ่านครั้งแรกจะเป็นหมายเลขบัตรประชาชน

พบปัญหา ติดต่อได้ที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 2 อาคาร 25(ไอซีที) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา