แจ้งอีเมล์กลุ่มมหาวิทยาลัย

โพสต์1 พ.ค. 2558 22:22โดยอามีร หะรง   [ อัปเดต 18 ก.ค. 2561 20:22 โดย Rattanaporn Srihapol ]

เพื่ออำนวยสะดวกในการติดต่อประสานงาน และส่งข่าวสารภายในมหาวิทยาลัย ทีมงานส่งเสริมการใช้งาน Google for Education ได้มีการสร้างอีเมล์กลุ่มในการส่งข่าวสาร และใช้ในการทำงานระบบต่างๆภายใต้ Google Apps เช่น การจัดทำปฎิทินนัดหมาย การใช้งาน Google Classroom , การแชร์หรือส่งเอกสารเพื่อทำงานร่วมกัน โดยมีอีเมล์ที่สามารถใช้งานได้ดังนี้

บุคลากรทั้งหมด
personnel@yru.ac.th
สำหรับส่งอีเมล์ให้กับบุคลากรทั้งสายสนับสนุนและสายวิชาการทั้งหมดภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

นักศึกษาทั้งหมด
students@yru.ac.th
สำหรับส่งอีเมล์ให้กับนักศึกษาทั้งหมดภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

นักศึกษาแต่ละชั้นปี
54@yru.ac.th, 55@yru.ac.th, 56@yru.ac.th, 57@yru.ac.th
สำหรับส่งอีเมล์ให้นักศึกษาตามแต่ละปีการศึกษา

นักศึกษาแต่ห้อง
4047033@yru.ac.th หรืออื่นๆ โดยใช้รหัสห้อง และตามด้วย @yru.ac.th

นักศึกษาแต่ละคน
สามารถส่งโดยใช้อีเมล์นักศึกษา หรือหากจำไม่ได้ สามารถใช้รหัสนักศึกษาตามด้วย @yru.ac.th ได้เช่นกัน เช่น 504049035@yru.ac.th

ทั้งนี้ ทั้งหมดที่กล่าวมาจะสามารถใช้งานได้เฉพาะนักศึกษาที่ได้ทำการสมัครอีเมลมหาวิทยาลัยแล้วเท่านั้น
หากอาจารย์ท่านใดต้องการให้นักศึกษาทำการสามารถ สามารถไปที่ http://gapp.yru.ac.th และเลือก "ลงทะเบียน" เพื่อทำการลงทะเบียนอีเมลของนักศึกษา