เรียนรู้ Google Apps

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้มีการใช้งาน Google Apps for Education ซึ่งมีบริการต่างๆมากมายให้ทั้งบุคลากร และนักศึกษาได้ใช้งาน โดยที่สำคัญคือ Email ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Google Apps นั่นหมายความว่า ผู้ที่มี Email มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจะสามารถใช้งาน Google Apps ต่างๆได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย