ถาม - ตอบ

Gmail เกี่ยวข้องอย่างไรกับ Google ?
ตอบ : Gmail เป็นบริการรับส่งจดหมายอิเล็กส์ทรอนิก หรือเรียกว่าอีเมล์ ซึ่งเป็นบริการหนึ่งที่ทาง Google ได้เตรียมให้ใช้งานได้ ซึ่งการใช้งานจำเป็นต้องมี Google Account หรือที่เรารู้จักง่ายๆคือ ชื่อเข้าใช้บริการ @gmail.com นั่นเอง

อีเมล์มหาวิทยาลัย เกี่ยวข้องอะไรกับ Google ?
ตอบ : อีเมล์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้มีการเชื่อมโยงกับบริการ Google for Education ทำให้อีเมล์มหาวิทยาลัยสามารถทำได้ทุกอย่างตามที่ Google ทั่วไปให้บริการ และยังมีข้อเพิ่มเติมพิเศษที่นอกเหนือว่าทั่วไปคือ มี Google Classroom , มีพื้นที่จัดเก็บอย่างไม่จำกัด , และอื่นๆอีกมากมาย

มีผู้ใดบ้างมีสิทธิ์ใช้งาน @yru.ac.th ?
ตอบ : Account ดังกล่าวเปิดให้เฉพาะนักศึกษากับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเท่านั้น จึงเป็นภาพลักษณที่น่าภาคภูมิในเมื่อต้องทำการติดต่อประสานงานต่างๆ บ่งบอกถึงความนำสมัย น่าเชื่อถือ และเป็นเอกลักษณ์ที่สง่างาม

อีเมล์มหาวิทยาลัยมีความปลอดภัยหรือไม่ ?
ตอบ : ระบบอีเมล์จะถูกจัดเก็บมาตรฐานเดียวกับ Google จึงมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยที่มีมาตรฐานสูง แต่ทั้งนี้ผู้ใช้งานก็ต้องระวังในเรื่องชื่อเข้าใช้และรหัสผ่าน เพื่อป้องกันผู้อื่นแอบนำไปใช้งาน

ข้อมูลใน Google Account มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีใครสามารถเข้าดูได้หรือไม่ ?
ตอบ : ข้อมูลของผู้ใช้งานจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าผู้ใดจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวแม้กระทั้งผู้ดูแลระบบ เว้นเสียแต่หากเกิดกรณีพิพาท ผู้ดูแลระบบจะต้องทำการยกเลิกรหัสผ่าน Account ดังกล่าวเท่านั้นจึงจะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้

หากลืมรหัสผ่าน หรือไม่สามารถเข้าระบบได้ ?
ตอบ : เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น ลืมรหัสผ่าน หรือมีผู้ไม่ประสงค์ดีพยายามโจมคีหรือหรือโขมยรหัสผ่าน ซึ่ง Google จะทำการปิดชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล วิธีแก้คือให้ทำการแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อทำการปลดล็อค หรือเปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานได้อีกครั้ง