วัยมันส์ วัย goo


"วัยมันส์ วัย GOO"

โครงการส่งเสริมการศึกษา เพื่อนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อพัฒนาการศึกษา เปิดโลกการเเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ก้าวข้ามข้อจำกัดต่างๆที่เคยมี โดยการใช้เทคโนโลยี Google


เตรียมตัวให้พร้อม แล้วพบกัน ... แน่นอน